Bedrijfsovername in coronatijd


In de afgelopen editie van het Ezine NL Actief hebben we aandacht besteed aan onder andere de juridische vorm van de overname, het boekenonderzoek ook wel due diligence genoemd en het koopcontract. In deze editie gaan we nader in op de financieringsmogelijkheden bij de overname van een fitnesscentrum.

 

In de afgelopen editie van het NL Actief Ezine hebben we aandacht besteed aan de verschillende vormen van financiering bij een overname. In ‘normale’ omstandigheden is een overname al lastig, omdat financiering niet altijd gemakkelijk is. Een logische vraag is natuurlijk of een overname in coronatijd nog wel mogelijk is , nog los van het financieringsprobleem. In deze editie gaan we hier nader op in.

 

In een recent onderzoek van NL Actief (februari 2021) onder een groot aantal sportcentra bleek dat deze in januari 2021 gemiddeld 18,5% leden netto verloren ten opzichte van oktober 2019. Ook verwacht iedereen nog meer leden te verliezen zolang de lockdown voortduurt. Het aantal leden is natuurlijk een zeer belangrijke factor bij de overname. Hoe werkt dat nu in de praktijk?

 

Waardering sportcentrum in corona tijd

In onze eerdere columns zijn we ingegaan op de waardering van een sportcentrum. De conclusie was dat er veel verschillende methodes zijn voor het waarderen van een sportcentrum. Waarderen blijft een complexe zaak en afhankelijk van het beoogde doel past de ene methode beter dan de andere. Het gaat bij een waardering van een onderneming om meer dan alleen cijfers. De waarde wordt immers ook bepaald door de mensen die actief zijn in de onderneming met hun kennis en kunde, de historie van het centrum en de conjunctuur en de verwachtingen voor onze fitnessbranche. Dat laatste speelt natuurlijk nu sterk mee door de coronacrisis. Het ledenverlies heeft uiteraard invloed op de waardering, maar het zijn uitzonderlijke tijden die nog nooit zijn voorgekomen en die vragen ook om een uitzonderlijke kijk op de waardering en verkoop.

+ lees verder

Over de auteur
Philip Pijpers: is oprichter en eigenaar van Wellness Solutions en ruim 25 jaar actief als adviseur in de fitnessbranche. Meer info www.wellnesssolutions.nl of 06-47763434.

30

share