Bedrijfsovername in coronatijd (vervolg)


Corona sluiting

Een gemiddeld netto ledenverlies van 18,5% in een jaar zou normaliter grote impact hebben op de waardering. Maar zoals gezegd zitten we in een bijzondere situatie. Het ledenverlies is niet ontstaan doordat men naar de (directe) concurrenten is gegaan, die waren namelijk ook gesloten. Het verlies is ook niet te wijten aan interne oorzaken. De sluiting door de overheid is het directe gevolg en treft alle sportcentra. Dat betekent dat in principe elk sportcentrum er last van heeft. Echter in de praktijk blijkt dat het ene sportcentrum er meer last van heeft dan het andere. Er zijn hier verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Bijvoorbeeld de grootte van het centrum, het recht op overheidssteun, in hoeverre werkt de verhuurder financieel mee (bij een huurpand), het aanbod, soort leden en de loyaliteit ervan.

Dit zijn allemaal zaken die door potentiële kopers worden meegenomen in de afweging wel of niet het centrum over te nemen en wat ze er voor over hebben.

 

Wel of niet verkopen in coronatijd

De eerste reactie van veel fitnessondernemers die hun centrum in bemiddeling hadden bij ons was: ‘zet de verkoop maar on hold en wachten totdat we weer open mogen’. Een begrijpelijke en logische reactie. Naarmate het langer duurt en nog steeds onzeker is wanneer de branche weer open mag, zien we dat steeds meer verkopen geactiveerd worden. Ook dit heeft verschillende redenen. Sommige fitnessondernemers willen het verlies nemen van een lagere opbrengst, vooral ingegeven door de onzekerheid hoe lang het nog gaat duren en of na heropening leden wel terugkomen. Anderen zien juist kansen in de huidige markt voor zichzelf of juist voor verkoop met een goed onderbouwd verkoopprofiel, waardoor men toch het gewenste bedrag ontvangt.

 

Kansen in coronatijd

Hoewel er een kopersmarkt is ontstaan, biedt het voor verkopers van een sportcentrum wel degelijk nog kansen. Een koper die korting eist ten opzichte van vóór de coronacrisis, is geen uitzondering. Maar de koper ziet ook dat door juist nu te investeren later een groot rendement gehaald kan worden. De voorspelling is immers dat de economie vanaf heropening voornamelijk zal groeien, al is het langzaam en gedoseerd. Een koper heeft nu ook het gevoel dat er minder kapers op de kust zijn, waardoor hij meer controle heeft over een lagere prijs en de voorwaarden.

Als het centrum een groot deel van de leden heeft weten vast te houden door bijvoorbeeld online lessen of heeft door geïncasseerd, is dat ook interessant voor een koper, want dan weet hij dat hij loyale leden overneemt.

 

Het inkopen bij een bedrijf is momenteel een stuk makkelijker. Waar het voor veel kandidaten lastig was vanwege de hoge prijzen, zullen de slagingskansen nu een stuk hoger liggen. Bovendien zijn banken nog steeds bereid te financieren.

 

Corona biedt ook onverwachte kansen. Fitnesscentra gingen massaal over op het online aanbieden van lessen. Hoewel dit niet de oplossing is, biedt het voor de toekomst wel kansen die kopers zien als nieuwe aanvullende dienst met meerwaarde.

 

Dus verkoop in coronatijd biedt zeker kansen, mits men realistisch blijft. Belangrijkste tip: neem juist nu het wat rustiger is, de tijd om het bedrijf ondanks alle coronaperikelen nog beter verkoopklaar te maken.

share