Van health club naar health hub:
bredere preventie door holistisch aanbod

Nu we alweer ruim een jaar onder het juk van corona leven, worden er steeds meer langetermijneffecten zichtbaar. Niet alleen lijdt de fysieke volksgezondheid acuut onder de lockdown, onze mentale weerbaarheid wordt ook flink onder druk gezet. Bovendien brengt de langdurige sluiting van sportscholen en de onzekerheid rond heropening fitnessondernemers financieel in het nauw. De combinatie van thuiswerken en zorg voor kinderen, verhoogde druk op het werk of de benauwende stress van dreigende werkloosheid en financiële problemen speelt iedereen parten.

Op korte termijn brengt de terugval van regelmatige lichamelijke beweging natuurlijk de bekende problemen met zich mee - volgens het RIVM is bijna 25% van de volwassen bevolking door de lockdown aangekomen - en ook ic-arts en OMT-lid Diederik Gommers geeft nu toe dat sport en beweging in de buitenlucht eigenlijk de eerste prioriteit hadden moeten zijn bij versoepelingen. Maar de problematiek op lange termijn gaat welbekend verder dan alleen dat. Bij de steeds verder vergrijzende bevolking is ziektepreventie door lichaamsbeweging en gezonde gewoontes noodzakelijk. Tot slot mag het effect op ieders mentale gezondheid zeker niet worden vergeten.

Er is wereldwijd een stijgende lijn in mate van stress te zien - in een onderzoek van het Trimbos-instituut uit de zomer van 2020 gaf 50% van de ondervraagden aan dat ze sinds de uitbraak slaapproblemen en een verslechtering van hun psychische gezondheid ervaarden. Eind 2020 kampte volgens het GGZ ongeveer 17% van de Nederlandse bevolking met gevoelens van angst en depressie en ruim 31% was vermoeid. Het gebrek aan perspectief beïnvloedt de stijgende trend in de verslechtering van de psychische gezondheid van vooral jonge Nederlanders.

Hoe kun je als fitnessondernemer een rol vervullen op de lange termijn in complete gezondheid, en zo bijdragen aan de preventie van fysieke en mentale ziektes? En hoe kan je technologie hiervoor inzetten?

+ lees verder

Over de auteur
Hugo Braam is mede-oprichter en CEO van Virtuagym, internationaal marktleider in innovatieve software voor de fitnessbranche met inmiddels meer dan 8500 klanten in 80 landen wereldwijd

19

share