Van health club naar health hub:
bredere preventie door holistisch aanbod
(vervolg)


Technologie wijst de weg

Ik heb het al eens eerder gehad over hoe technologie en een gepersonaliseerde gebruikerservaring onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en bovendien onmisbaar voor de moderne fitnessondernemer. Door op een veilige manier data te verzamelen over de dagelijkse levensstijl en de achtergrond van je leden, kun je met je trainingsprogramma’s precies inspelen op wat hun behoeftes zijn binnen de mogelijkheden die zij hebben. Op deze manier vervul jij een belangrijke rol in het veranderen van de gewoontes en levensstijl van jouw leden, wat op de lange termijn hun kans op verschillende ouderdomsziektes verkleint.

 

Daarnaast moeten mentale en fysieke gezondheid als totaalplaatje worden aangepakt. Mentale stress uit zich op verschillende fysieke manieren: bijvoorbeeld verslechterende slaap, hogere hartslag of hartkloppingen en stijgende bloeddruk. Wearables en fitnesshorloges meten dit, en nog veel meer fysieke data zoals calorieverbranding en zuurstofopname. Hiermee heb je inzicht in het gedrag van je leden, en met jouw kennis kun je stappen vooruit denken. Stress is tenslotte niet altijd direct zo makkelijk te identificeren -  iedereen slaapt wel eens een keer minder goed of zit wat minder goed in zijn of haar vel. Het is het vroeg ontdekken van deze trend door data-aggregatie waarmee er preventief kan worden ingegrepen.

 

Er zijn in Nederland bijna 9 miljoen wearables in de omloop die een schat aan data kunnen leveren en kunnen worden geïntegreerd met fitness software. Volgens onderzoek van PWC is voor 25% van de dragers de informatie die de smartwatch of het fitnesshorloge verzamelt, doorslaggevend geweest in hun aankoop en gebruik ervan. Voor een verdere 16% is de feilloze synchronisatie tussen verschillende apparaten het belangrijkste. Centraal inzicht en toegang tot data is dus ook voor de consument belangrijk - als fitnessondernemer kun jij hier vanuit jouw expertise waarde aan toevoegen door de data te interpreteren voor je leden en ze duidelijke vervolgstappen te bieden, zodat ze hun gezondheidsdoelen kunnen behalen.

 

Groepsgedrag

Met software-gestuurde analyses kun je dit allemaal nauwkeurig in beeld brengen - niet alleen op individueel niveau, het geeft je ook inzicht in het gedrag van doelgroepen. Door alle fysieke data samen te brengen met data over gedrag - welke lessen worden veel geboekt, zijn leden ineens meer of minder actief, etc. - kun je een compleet beeld schetsen van wat er gaande is bij jouw leden. En daar kun je vervolgens goed op inspelen.

Denk bijvoorbeeld aan ouders met schoolgaande kinderen. Zodra basisscholen sluiten, betekent dat voor de meeste ouders en verzorgers een extra mentale last in het dagelijkse leven. Hoe kun jij je lessen, programma’s of voedingsadvies aanpassen voor deze doelgroep om in te spelen op de verandering in hun dagelijkse leven?

Tot slot biedt een actieve online community, waar je leden naast hun successen ook hun dagelijkse leed kunnen delen, waardevolle informatie over de acute behoeftes van je leden. Hebben ze nu snelle en gezonde recepten nodig die niet alleen in hun maaltijdplan passen, maar ook in hun nieuwe dagschema waar nu ze misschien minder tijd hebben voor boodschappen en koken? Of zoeken ze misschien makkelijker opdeelbare trainingsschema’s - als je een uur per dag wilt sporten, maar je hebt elke keer maar 20 minuten de tijd, hoe kun je dan efficiënt met je training en tijd omgaan? Hier geldt vooral dat in contact blijven met je leden of klanten, en alleen al luisteren naar hun behoeftes kan bijdragen aan meer ledenbehoud.

 

Je staat er niet alleen voor

Fitness is wat mij betreft de sleutel tot een gezondere samenleving - maar dit kunnen we nóg effectiever doen door het samenbrengen van verschillende expertises om een compleet beeld te kunnen vormen van gezondheid. Dit past naadloos bij de groeiende vraag naar een compleet of holistisch gezondheidsaanbod. Dat betekent niet dat fitnessondernemers automatisch expert moeten worden op elk vakgebied. Je kunt bijvoorbeeld digitale tools inzetten om voedingsadvies, yoga of meditatie en mindfulness in je aanbod op te nemen, zoals we dit met Virtuagym bijvoorbeeld in het PRO+ content-abonnement bieden. Daarnaast kun je ook denken aan samenwerking met andere ondernemers of zorgprofessionals. Diëtisten, mindfulness centra, fysiotherapeuten - fitness heeft raakvlakken met al deze disciplines als het gaat om complete gezondheidsdienstverlening.

Als fitnesscentrum heb jij de kans om je te ontwikkelen tot hét aanspreekpunt voor holistische gezondheid, waarbij je de spin in het web kunt zijn tussen verschillende dienstverleners. Bij elke stap die je klanten zetten in hun journey bij jou, kun jij ze precies bieden wat ze nodig hebben, al dan niet in samenwerking met een partner. Door de inzichten die ledendata je bieden, kun je langetermijnvooruitzichten maken voor je leden en ze ondersteunen hun gezondheidsdoelen te behalen - wat die ook zijn, en hoe die ook veranderen door de tijd. Zo ontwikkel je je succesvol van ‘health club’ naar ‘health hub’.

 

 

 

share