De waarde van sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking

Sporten en bewegen hebben meer waarde voor mensen met een verstandelijke beperking dan voor de gemiddelde Nederlander. Vooral de gezondheidseffecten zijn groter, zo blijkt uit onderzoek.

Investeren in sport en bewegen loont, maar voor mensen met een verstandelijke beperking is sporten en bewegen niet vanzelfsprekend. Deze groep is vaak afhankelijk van hun sociale omgeving (ouders, de woongroep of een zorginstelling) voor de toegang tot sport en bewegen. Hun persoonlijke fysieke mogelijkheden vormen soms een uitdaging, er is niet altijd lokaal passend beweegaanbod en vervoer is soms lastig. Ondanks deze uitdagingen blijft de vraag: wat is de opbrengst van sport en bewegen voor deze groep?

Klik hier om verder te lezen

29