Sport gaat wel vanzelf, als we andere
(politieke) keuzes maken!

 

De grote sportkoepelorganisaties in Nederland voeren samen campagne om meer aandacht te vragen voor sport en bewegen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. ‘Sport gaat niet vanzelf’, zo is de actievoering genoemd. De politiek moet in beweging komen.

Als onderdeel van het Platform Ondernemende Sport (POS) is NL Actief betrokken bij deze campagne. Tegelijkertijd ondersteunen we ook PartijvdSport, die juist met een leefstijlagenda en sport en bewegen in het parlement wil komen. Als er ooit een kans is om zetels te behalen in de Tweede Kamer, dan is het nu. De tijd is er rijp voor, de urgentie is hoog en er is voor de eerste keer in de parlementaire geschiedenis een sportpartij waarop je kunt stemmen tijdens de landelijke verkiezingen. Als de sportkoepelorganisaties sport en bewegen prominent op de politieke agenda willen, dan hebben ze in PartijvdSport eindelijk een eigen politieke vertegenwoordiging.

Gaat sport dan wel vanzelf? Kort door de bocht: ik denk het wel. Met PartijvdSport in de Tweede Kamer kunnen we gaan herstellen wat de politiek de afgelopen jaren veel te weinig heeft gedaan, namelijk meer investeren in leefstijl, sport en sporters, en minder uitgeven aan het optuigen en inrichten van nog meer instanties en overlegorganen. Ik vind dat er veel meer geld dient te gaan naar preventie en naar daar waar het werkelijk gebeurt of moet gebeuren: bij de sportverenigingen, vakdocenten beweging in het onderwijs, opleidingen van sportprofessionals, ondersteuning van vrijwilligers, leefstijlcampagnes op lokaal niveau, enz.

Dus naast een goede sportinfrastructuur moet de overheid vooral ook gaan bijdragen aan een goed functionerend sportecosysteem waarin de drempel om te sporten zoveel mogelijk wordt weggehaald. Dat bereik je niet door nog meer instanties, allianties en akkoorden in te richten, maar wel door vooral in de praktijk te investeren. Want dan wordt sporten en bewegen pas écht een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar is. Sport gaat wel vanzelf, als we andere (politieke) keuzes durven te maken. De sportkoepelorganisaties hebben met PartijvdSport de sleutel in handen om dat te realiseren.

 

Ronald Wouters
Directeur-bestuurder NL Actief

 

 

5