Zit er nog muziek in de fitnesssector
na de coronacrisis?

 Auteurs: Jo Lucassen & Peter van Eldert

 

Nederlandse fitnessondernemers hebben een enorm turbulente periode achter zich. De lucht is nog steeds niet helemaal geklaard, maar het zwaarste deel van de coronacrisis lijkt nu achter ons te liggen. Het heeft de bedrijfsvoering bij veel fitnessondernemers stevig onder druk gezet. Dit is zonneklaar geworden in de Monitor Sport en corona die het Mulier Instituut de afgelopen 1,5 jaar heeft uitgevoerd in nauwe samenwerking met de verschillende brancheorganisaties, zoals NL Actief .

 

De beperkingen als gevolg van coronamaatregelen waren voor de fitnessbedrijven extra fors, met een lockdown in 2020 tussen half maart en juli en opnieuw vanaf half december tot juni 2021. In de perioden dat de fitnesscentra wél open konden was er vrijwel steeds sprake van gedeeltelijke openstelling, bijvoorbeeld vanaf half oktober voor maximaal 30 sporters per tijdslot per ruimte. Vanaf begin november 2020 mocht er wel individueel worden gesport in de sportschool, maar niet meer in groepsverband. Data verzameld door NL Actief bij de ondernemers laten zien dat dit zowel doorwerkte in het ledenbestand als in de omzet.

Lees hier verder

24

share