Thema Preventie:
‘De meeste mensen weten te weinig over preventie’

 

Paul Willemsen is, nu vijf jaar, eigenaar van fysiopraktijk en beweegcentrum Fysiopunt Huissen. Stijn Laracker is coördinator van het beweegcentrum en ondersteunt hem daarbij. Fysiopunt Huissen is kleinschalig, met zo’n 150 leden. “Wij kennen alle deelnemers en alle deelnemers kennen ons.”

 

Fysiopunt Huissen zet verschillende leefstijlprogramma’s in om mensen te helpen zo goed en gezond mogelijk door het leven te gaan. “Als leefstijlcentrum zijn we echt bezig om enerzijds klachten te voorkomen en anderzijds klachten zo goed mogelijk te behandelen. We zijn bekend met de Gecombineerde Leefstijl Interventie, maar persoonlijk zijn wij hier geen voorstander van. We vinden dat dit programma niet genoeg is gericht op leefstijlverandering. Daarom hebben wij een eigen leefstijlprogramma ontwikkeld. Hierbij krijgt iemand eerst een intake bij een diëtist en vervolgens bij een fysiotherapeut of een sportinstructeur. We zien namelijk dat er veel meer doelgroepen zijn die hulp nodig hebben bij een gezonde leefstijl, dit zijn niet alleen mensen met een te hoog BMI.”

 

Paul Willemsen en Stijn Laracker merken dat niet veel mensen genoeg weten over preventie. “We merken dat we veel informatie hierover zelf moeten vertellen aan potentiële deelnemers. Onbekend maakt onbemind. Die kennisoverdracht, over wat preventie is en wat het ze kan opleveren in de toekomst, mag nog meer naar voren komen. De lokale politiek mag dit nog wat meer onder de aandacht brengen, in samenwerking met de zorg en de sport.”

+ lees hier verder

14

share