Thema-4: Onderzoek naar gezond luchtklimaat

 

Door de uitbraak van COVID-19 bevindt ook de sport- en beweegsector zich in een lastige situatie. Sportinnovator en het Topteam Sport hebben daarom in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een innovatiecompetitie (SBIR) opgezet. Voor deze competitie is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. Tot 7 september konden bedrijven en organisaties zich hiervoor inschrijven.


Het doel van de SBIR is om innovatieve oplossingen te vinden die het mogelijk maken (binnen)sport(evenementen) verantwoord open te stellen. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met als doel binnensportaccommodaties verantwoord open te stellen voor sporters en publiek met zoveel mogelijk vrijheden. Dat is op dit moment een grote maatschappelijke uitdaging vanwege het risico op verspreiding van COVID-19. Lang niet alle accommodaties voldoen aan de strenge ventilatie-eisen. Besmetting kan op verschillende manieren plaatsvinden, onder andere door fysiek contact, aanraking van materialen en zeer waarschijnlijk ook door verontreinigde lucht. Het feit dat NL Actief onderdeel uitmaakt van de jury van de SBIR laat zien dat de overheid op zoek is naar oplossingen die ook toepasbaar zijn in onze branche.

+ lees verder

11

share