Thema-3: Amper aanvragen
voor TVL vanuit fitnessbranche

 

Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over het Noodpakket 3.0 dat op 1 oktober ingaat. Op basis van het nieuwe pakket worden de NOW, Tozo en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB verlengd tot en met juni 2021. Gedurende de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 worden deze regelingen stapsgewijs afgebouwd en aangescherpt. Dit steun- en herstelpakket is dan ook bedoeld om bedrijven de ruimte te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe toekomst en beter te kunnen inspelen op de nieuwe economische situatie.

+ lees verder

9

share