NL Actief doet mee met aanpak voorkomen gehoorschade

Het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek is op 6 december 2023 ondertekend door de betrokken partners, waaronder NL Actief. Het doel van het convenant is om bij te dragen aan de preventie van gehoorschade door bezoekers en werknemers van muziekactiviteiten op een voor het gehoor zo veilig mogelijke manier van de muziek te laten genieten. Om dit te bereiken hebben de twaalf convenantpartners op zes hoofdonderwerpen afspraken gemaakt: geluidniveaus, geluidsmetingen, gehoorbescherming, voorlichting aan bezoekers, deskundigheidsbevordering van werknemers en kennis en onderzoek.

‚Äč

14