Future Lifestyle Club als inspirerende showcase

 

Onze sector ontwikkelt zich steeds sneller, zo blijkt onder meer uit het Fitness Markt en Trend Rapport 2020-2024. Die groei is te danken aan veranderingen in de maatschappij op demografisch, economisch, sociaal-cultureel, politiek, ecologisch en technologisch gebied. Consumenten zoeken bijvoorbeeld steeds vaker naar flexibiliteit in sporten en bewegen, naar aanbod dat aansluit bij hun leefstijl. Voor ondernemers in de sport betekent dit dat innovatie, kwaliteit en inspelen op de klantenbehoefte enorm belangrijk is en nog belangrijker zal worden.

 

NL Actief wil een belangrijke rol spelen als het gaat om kwaliteitsborging, het volgen van trends en ontwikkelingen, en het aanjagen van innovaties. De fitnessbranche zal ook nog sterker gaan bijdragen aan de Sportagenda 2032, zeker als het gaat om preventie en hybride vormen van sportbeoefening: mensen sporten niet meer op één locatie, maar een combinatie van in de club, buiten, thuis en op het werk. Vanuit een aanbod en platform van waaruit ze op verschillende momenten en manieren kunnen deelnemen aan sport-, beweeg- en vitaliteitprogramma’s. Door de toenemende maatschappelijke vraag naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving en de marktontwikkelingen binnen de fitnessbranche, zal onze sector verder segmenteren en zullen clubs zich ontwikkelen tot leefstijlclub van de toekomst. Met als ambitie en verwachting dat we de komende jaren doorgroeien naar 6 miljoen fitnessdeelnemers.

 

Om die trends en ambities letterlijk zichtbaar te maken, wil NL Actief in 2024 de Future Lifestyle Club inrichten. Een inspirerende, fysieke en/of virtuele omgeving waarin alle leefstijlfactoren geïntegreerd worden aangeboden. Met integratie van technologie en digitale innovaties. Met dienstverleners die nu nog vaak letterlijk en figuurlijk op afstand van de fitnessclub staan. Verbindingen met zorgaanbieders, een podium voor vernieuwende concepten als 24/7 coaching, DNA, human energy. Een inspiratieomgeving voor toekomstige medewerkers, ondernemers en investeerders. Kortom: een fysieke of virtuele omgeving als showcase die informeert, inspireert, aanzet tot discussie en nieuwe verbindingen legt. En die zich manifesteert als een kansengenerator voor alle betrokken partijen.

 

In januari komen we met onze kennispartners samen om de contouren van de Future Lifestyle Club te bespreken. Een aantal van hen gunt ons in dit Ezine al een kijkje in hun glazen bol. Onze Ezines zullen in 2024 het hele jaar in het teken staan van de leefstijlclub van de toekomst, binnen het fitnessecosysteem. Het is een rol die NL Actief naadloos past: de toekomst uittekenen en vertalen naar kansen voor onze sector.

Ronald Wouters
Directeur-bestuurder NL Actief

 

 

5