NL Actief en kennispartners investeren
in onderzoek naar fitnessindustrie

Branchevereniging NL Actief en haar kennispartners Technogym, Matrix en Life Fitness gaan samen structureel investeren in onderzoek naar de vraag- en aanbodzijde van de fitnessindustrie in Nederland. Meer kennis daarover is cruciaal om de fitnesssector verder te laten groeien en een hoge kwaliteitsstandaard te borgen. Het Mulier Instituut en Activity Workx zijn gevraagd in samenspraak met de fitnessbranche een onderzoeksagenda op te stellen en uit te voeren. Dit najaar starten de eerste onderzoeksactiviteiten.

Tot op heden is er geen structureel onderzoek in de fitnesssector gedaan. Er zijn - zeker in de laatste tien jaar - wel rapporten uitgekomen, maar deze onderzoeken hadden geen structureel karakter. Voor NL Actief, Technogym, Matrix, Life Fitness en de onderzoekspartners was dat reden het initiatief te nemen om tot een onderzoeksplan voor de fitnesssector voor de komende jaren te komen.

‚Äč

19