New Health en de leefstijlclub van de toekomst

 

De vraag die ik vaak krijg vanuit de fitnesssector is ‘wanneer gaan huisartsen nu eens doorverwijzen naar fitnessprofessionals?’ Tijdens mijn Master of Science opleiding enkele jaren geleden deed ik onderzoek naar precies die vraag, om een beter beeld te krijgen hoe huisartsen tegen de professionals in onze branche aankijken en wat het effect van die beeldvorming is. De uitkomst was een bevestiging van wat ik vermoedde: huisartsen zien professionals in de fitnessbranche vooral als mensen die thuis zijn in sporten en bewegen en niet zozeer als professionals die mensen kunnen begeleiden naar een gezondere leefstijl. Terwijl zij, de huisartsen, hun patiënten vooral willen doorverwijzen naar paramedici. Met als gevolg dat het nog maar mondjesmaat voorkomt dat huisartsen mensen met een voorgeschreven leefstijlverandering doorverwijzen naar onze branche. Dat is een gemiste kans: voor huisartsen, voor consumenten en voor clubs en professionals in onze branche.

 

Daar tegenover staan de fitnessprofessionals, die zich afvragen waarom de eerstelijnszorg - en dus de huisartsen - niet sneller en meer mensen doorverwijzen naar fitnessclubs. Fitnessprofessionals weten vaak heel terecht een rijtje voordelen op te sommen: het is leuk, dichtbij huis, laagdrempelig, veilig en heeft een goede prijskwaliteit verhouding. Willen we Nederland écht fitter en vitaler krijgen en de curve van de sterk stijgende zorgkosten ombuigen, dan ligt daar een belangrijke opdracht voor de fitnessclubs en zou er doorverwezen moeten worden naar fitnessprofessionals, is de overtuiging.

 

Vanuit het perspectief van de eerstelijnszorg zal beaamd worden dat fitnessprofessionals zeker een rol hebben op weg naar een gezonder Nederland, maar er is voor hen wel een groot dilemma: een huisarts heeft de verantwoordelijkheid om zijn patiënten te verwijzen naar een aanbieder die veilig en bewezen effectief werkt. Hij wil geen mensen doorverwijzen als hij twijfelt over de kwaliteit van de aanbieder. Sociaal vaardig zijn, leuke lessen aanbieden, mensen motiveren en ze spierpijn bezorgen, dat mag voor een fitnessclub misschien voldoende zijn, maar voor een huisarts niet. Hij wil zekerheid over het niveau en de kwaliteit, want het gaat hier om het kostbaarste bezit van de mens: hun gezondheid.

 

Tijdens de New Health inspiratie- en kennissessie op de Fitfair op vrijdag 25 november ga ik in op de vraag hoe we de wereld van zorg en preventie bij elkaar kunnen brengen. Wat is daarvoor nodig? Is het toekomstmuziek of is het er al? Wat is het (nieuwe) verdienmodel? Welke partners werken samen in de leefstijlclub van de toekomst? Welke data worden verzameld en hoe worden die gebruikt? Ik nodig iedereen graag uit om 25 november tijdens de Fitfair mee te denken over die vragen en elkaar te (blijven) informeren en inspireren!

 
Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief

Reageren?

 

4