Lobbyen als een activist:
uitdaging voor NL Actief

 

In dit Ezine heeft u naar een interview met Patrick Rijnbeek, directeur van NL Actief, kunnen kijken. Het vraaggesprek straalt ambitie uit, maar tussen de regels door klinkt ook het dilemma dat de branchevereniging de komende maanden te wachten staat als de coronabesmettingen toenemen en de overheid mogelijk weer beperkende maatregelen moet aankondigen. Het sentiment in de samenleving laat amper nog ruimte voor nieuwe coronamaatregelen. Draagvlak ontbreekt, de maatschappij lijkt klaar met alles wat een beperking met zich meebrengt. Boze boeren die zich verzetten tegen de stikstofplannen zijn daar het meeste prominente voorbeeld van. Ik sluit niet uit dat ook ondernemers in de fitnessbranche zich zullen gaan verzetten tegen mogelijke nieuwe maatregelen die hun bedrijf onder druk zetten. Fitnessondernemers komen net als de boeren op voor hun eigen bedrijf en toekomst. NL Actief is een democratische vereniging en voert het beleid uit waar de leden voor kiezen. De algemene ledenvergaderingen zijn dan ook de belangrijkste momenten waarop leden hun stem kunnen laten omzetten in beleid. Beleid dat activistisch van aard kan worden, zie de boerenprotesten en de houding van verschillende boerenbelangenorganisaties.

 

NL Actief wil de fitnessbranche graag positioneren en profileren als een vitaliteitssector. Als een essentiële vitaliteitssector. Een branche die niet meer op slot hoeft bij een volgende coronagolf. Dat vraagt om onderzoek, om lobby, om zorgvuldig wheelen en dealen, om het smeden van coalities. Waarbij je het als vitaliteitssector niet kunt maken om voorstellen te doen die haaks staan op de gezondheid en vitaliteit van mensen. NL Actief greep juist dat argument aan om de voorbije twee jaar te strijden tegen de sluiting van de fitnessbranche: het zou afbreuk doen aan de vitaliteit van miljoenen Nederlanders. Hetzelfde argument gebruikte de overheid om de sector wél op slot te doen: door mensen samen te laten sporten, zou het coronavirus nog meer vrij spel krijgen. Met als gevolg meer besmettingen, een grotere druk op de zorg en mogelijk meer mensen die ernstig ziek worden of zelfs overlijden.

 

Hetzelfde dilemma wordt de komende maanden misschien nog wel sterker dan ooit. Aan de ene kant activistische fitnessondernemers die hun deuren niet meer willen sluiten, omdat ze vechten voor hun bestaan en de kaart spelen dat ze onderdeel van een vitaliteitssector zijn en opkomen voor de gezondheid en fitheid van hun leden c.q. van de Nederlanders. Aan de andere kant de overheid die beperkende maatregelen oplegt en dezelfde kaart speelt, maar dan met een tegenovergestelde uitleg: in het belang van de gezondheid en vitaliteit van de Nederlanders zijn beperkende maatregelen nodig en moeten in het uiterste geval (ook) de fitnessclubs weer dicht. Tussen beide partijen staat NL Actief, dat opkomt voor de belangen van haar leden én tegelijkertijd pleit voor een door de overheid erkende positie als vitaliteitssector.
NL Actief moet gaan lobbyen als een activist. Dat is een dilemma. Of zo u wilt: een spagaat. Dat gaat pijn doen.

 

Maurice Ambaum

Hoofdredacteur Ezine NL Actief


Reageren?

 

29

share