Rondje markt


Slotconferentie projecten Active Ageing Communities en New Health
EuropeActive nodigt iedereen graag uit voor de slotconferentie van de door Erasmus+ gefinancierde projecten Active Ageing Communities en New Health. De slotconferentie zal op 6 oktober in Brussel (in het THON Hotel) van 09.30 tot 16.00 uur plaatsvinden. Ga met ons mee voor een dag vol inzichtelijke sessies over de rol van fysieke activiteit in gezond leven en actief ouder worden. In de ochtend kunt u meer leren over de rol en nieuwe standaard van ‘Healthy Lifestyle promotors’, en hoe deze nieuw opgeleide professionals fysieke activiteit, gezond eten, mentaal welzijn en een gezonde levensstijl bij hun doelgroepen kunnen verbeteren. De keynote-sprekers van de middag zullen het Active Ageing-programma presenteren en hoe het bijdraagt aan de bevordering van een gezonde levensstijl en sociale inclusie bij oudere volwassenen, door het te koppelen aan andere initiatieven in de bredere beleidscontext van een vergrijzend Europa.

Schrijf hier in voor de slotconferentie


Webinars: Food SWITCH voor iedereen!
Het eetpatroon dat de meeste Europeanen zich de afgelopen 70 jaar hebben aangeleerd, resulteert in onnodig veel meer ziekten en vroegtijdig overlijden. Dit terwijl het inmiddels vanuit de praktijk, en wetenschappelijk, duidelijk is op welke manier we met ons voedingspatroon ons lijf gezond kunnen voeden. Het nadeel van een onbewust, ongezond, aangeleerd voedingspatroon is dat het niet zo gemakkelijk meer terug te buigen is: daar is bewustwording van de essentiële inzichten en vaak ondersteuning bij nodig. Vanuit de Europese Unie is in 2019 het New Health 2022 Project beloond met een ondersteuning, zodat binnen dit project een compleet leefstijl als medicijn bewustwordingsprogramma in de vorm van een documentaire en video cursus ontwikkeld kon worden

Lees hier verder

 

27

share