‘Onze coronatip? Neem de leden mee, maak hen deelgenoot’ (vervolg)


Meyken Houppermans: “Onze leden vinden het niet erg om in weer en wind te trainen, als ze maar kunnen trainen, gemotiveerd worden en goede begeleiding krijgen. Op een gegeven moment moest iedere sportclub door de corona-maatregelen de deuren sluiten. Maar hoewel wij onze trainingen buiten en online gaven, stonden onze deuren juist letterlijk altijd open. We merkten namelijk dat voor veel mensen de drempel best hoog was om bij een sportstudio langs te gaan, laat staan een CrossFit box. Iedereen die langsliep kon nu gewoon even bij ons binnenkijken, de ruimte ervaren. Dat bleek uiteindelijk een succesvolle aanpak.”

 

Wat zijn de lessen die jij hebt geleerd in coronatijd?

“Veerkracht en flexibiliteit zijn essentieel. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Wat kan er allemaal wél? En leden daarin meenemen, ze betrekken en medeverantwoordelijk maken. Maak hen deelgenoot, niet jij en wij, maar samen. Het is onze club, iedereen draagt bij aan een veilige sportomgeving. Communicatie was en is heel belangrijk. We hebben dagelijks via appjes en telefoontjes contact gehad met onze leden. En we waren iedere dag in de club, mensen konden altijd langs komen voor een praatje. Dat gebeurde ook.”

 

Zijn jullie voorbereid op een nieuwe coronagolf en mogelijk weer beperkende maatregelen?

“Jazeker, we hebben inmiddels ervaring opgedaan met beperkende maatregelen en met diverse mogelijkheden die er zijn om toch onze leden te blijven laten sporten.”

 

Wat voor sentiment proef je bij jouw leden als het gaat om corona(maatregelen)?

“Wij hebben al ruim voor de invoering van de QR-code het gesprek hierover gevoerd met onze leden. Dat leidde ertoe dat wij, nog voordat die verplichting er lag, zijn gaan werken met de QR-code. Niet alleen omdat wij deze maatregel al van mijlenver zagen aankomen, maar ook omdat dit een breed gedragen idee was vanuit onze community. Het is essentieel om voortdurend met elkaar daarover in gesprek te blijven, uit te leggen waarom je bepaalde dingen doet of moet doen, en mensen daarin mee te nemen. Duidelijkheid en openheid zijn key. En mensen opties, keuzes geven en medeverantwoordelijk maken. Bij ons kun je onder alle omstandigheden altijd blijven sporten. Dat voelen wij als onze verantwoordelijkheid. Een veilige sportomgeving creëren we samen!”

 

Hebben jullie lokaal met andere sportaanbieders of partners uit de zorg of overheid afspraken gemaakt om (meer) preventief te werken als het gaat om corona het hoofd te bieden?

“Preventief werken betekent voor ons dat wij op individueel niveau onze leden proberen te coachen dat ze regie nemen voor hun gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld betekenen naar de huisarts gaan als je klachten ervaart en niet blijven afwachten of klachten voor lief nemen. Dit draagt ertoe bij dat mensen zich meer bewust worden van hun gezondheid en de grote invloed die zij daar zelf op kunnen uitoefenen. Daar waar dat gewenst is, werken wij samen met andere zorgprofessionals rondom het lid en werken we samen met fysiotherapeuten, huisartsen, sportartsen en anderen.”

 

Wat verwachten jullie van branchevereniging NL Actief als het gaat om de lobby richting de overheid, zodat de fitnessbranche niet meer op slot hoeft bij een volgende coronagolf?

“Het is mijns inziens naïef te denken dat we naar de overheid moeten kijken voor oplossingen. Het beleid van de overheid kenmerkt zich door reactiviteit. De kracht van de ondernemer, en dus ook van de branchevereniging, is pro-activiteit. We moeten de overheid daarin meenemen, zodat oplossingen die uit het veld komen en die beproefd en onderbouwd zijn met ervaring, kunnen worden bestendigd in beleid.”

 

Ben je klaar voor corona of klaar met corona?

“Mijn overtuiging is dat we moeten leren leven met corona. Naar verwachting zullen we in toenemende mate worden geconfronteerd met wereldwijde uitdagingen zoals een nieuwe pandemie, milieumaatregelen, vergrijzing of een economische recessie. Als samenleving, maar ook op individueel niveau als ondernemer, is het zaak om veerkrachtig en flexibel te zijn, en een robuust beleid te voeren. Wij zijn daar klaar voor!”

 

share