‘Mijn klanten zijn klaar met corona, ik ook’  (vervolg)


Rob Jacobs heeft niet zoveel herinneringen aan de periode dat zijn club dicht moest vanwege coronamaatregelen. “Ik zat ziek thuis. Psychisch ziek. Ik dacht eerst dat er lichamelijk iets niet klopte, maar ze konden niets vinden. De diagnose verraste mij: het was een burn-out, het was psychisch. Waarschijnlijk door de stress die corona veroorzaakte. Daardoor is veel ook langs mij heen gegaan. Als je me vraagt welke lessen ik heb geleerd de laatste twee jaar, dan moet ik daar het antwoord op schuldig blijven. Ik weet wel wat er niet meer moet gebeuren: nog een keer de deuren op slot vanwege corona. Dankzij de steunmaatregelen heb ik het volgehouden, anders was het niet te betalen geweest. Ik heb niet ruim 20 jaar een fitnessclub gerund om uiteindelijk met lege handen achter te blijven.”

 

CityFit Zwolle verloor ruim 30% van haar klanten. “Een deel is weer teruggekomen, maar we zitten nog niet op het niveau van voor corona. Ik hoor dezelfde geluiden bij collega’s. Mensen zijn andere sporten gaan doen of sporten helemaal niet meer, omdat ze hun motivatie kwijt zijn. Een klein deel komt niet meer, omdat die mensen bang zijn om besmet te raken. Ik heb mijn hoop gevestigd op de periode na de zomer, dat er dan meer mensen besluiten om werk te maken van een gezondere leefstijl. Mits corona niet opnieuw roet in het eten gooit.”

 

“Als ik naar mijn klanten luister, dan is er absoluut geen draagvlak meer voor nieuwe coronamaatregelen. Mijn klanten zijn klaar met corona, ik ook. Ik snap dat als er weer een variant komt die heel besmettelijk is en waaraan veel mensen overlijden, dat we iets moeten doen. Maar zoals het nu gaat, met varianten die qua effect op een griepje lijken, hoeven de clubs niet meer dicht. Je kunt niet opnieuw een heel land ontwrichten.”

 

“Ik heb waardering voor de inzet die NL Actief heeft gedaan om de clubs weer open te krijgen. Natuurlijk hoor ik graag dat mijn branchevereniging zou zeggen dat we bij een volgende coronagolf gewoon open mogen blijven, maar is dat reëel om te veronderstellen? Het is niet aan NL Actief om daarover te beslissen. Ik denk wel dat er nog winst is te behalen in hoe de overheid naar onze sector kijkt. Zijn we een sportsector of een vitaliteitssector? Bieden we sec sport en bewegen aan, of begeleiden we mensen naar een gezondere leefstijl? Dat laatste past beter bij onze branche. Die positionering zou kunnen helpen om fitnessclubs niet hetzelfde te behandelen als de georganiseerde sport.”

 

“Ik heb mezelf laten vaccineren. Dat is mijn keuze en dat moet ook zo blijven. Ik heb een zoon die tegen vaccineren is. Dat is zijn keuze. Zoals ook een deel van mijn klanten daarop tegen is. Ik vind niet dat er een verplichte vaccinatie moet komen. Daar begon het overigens wel steeds meer op te lijken, want zonder vaccinatiebewijs kon je steeds minder. Ik zou uit mezelf mijn klanten niet adviseren om zich te laten vaccineren. Dan begeef ik me in een domein waarover ik niets te zeggen heb. Het is wat anders als ze mij zouden vragen wat ik hen adviseer. Dan zeg ik: doen, laat je vaccineren. Zoals ik ook tegen hen zeg dat sporten en bewegen goed is, dat roken slecht is en dat ongezond eten kan leiden tot allerlei lichamelijke klachten. En dan nog is het een vrije keuze van iedereen om daar iets mee te doen. Maar accepteer wel de mogelijke consequenties als je niet kiest voor een gezonde leefstijl.”

 

 

 

 

share