Maak gezondheid inclusief
door digitalisering

Hugo Braam - CEO & medeoprichter Virtuagym

De fitnessindustrie benadert gezondheid steeds meer als een holistisch begrip: niet langer is de mate en intensiteit van beweging de enkele graadmeter van een gezonde leefstijl, maar ook zaken als stress, slaap en voeding worden als integraal onderdeel van wellness gezien. Kortom,  de grenzen tussen de traditionele fitness en de modernere invulling van gezondheid vervagen. Er wordt veel gesproken over de hybride toekomst van de fitnessindustrie, waarin digitaal en real life elkaar naadloos aanvullen in een nieuwe en uitgebreidere klantervaring. Deze ontwikkeling kan naar mijn mening onze industrie helpen de transitie te maken naar een bredere dienstverlening voor een bredere doelgroep, waarbij de club doorevolueert van health club naar health hub: een centrale ontmoetingsplek voor een breed spectrum aan gezondheidsdiensten.

Technologie als expert
Allereerst komt bij een verbreding van de dienstverlening op het gebied van voeding en mentaal welzijn enorm veel inhoudelijke kennis kijken. Dit vormt een uitdaging voor onze branche, waarin goed geschoold personeel nu al moeilijk te vinden is en de kosten voor de consument bovendien een uitdaging zullen zijn. Door de inzet van technologie kun je als club toch verbreden zónder afhankelijk te zijn van de inhoudelijke kennis van medewerkers, die mogelijk ook weer kunnen vertrekken. Neem als voorbeeld de voedingsapp van Virtuagym: hiermee kan een trainer zonder enige inhoudelijke kennis van voeding toch de klant voorzien van een voedingsplan, doordat de anamnese van een diëtist is geautomatiseerd met de software.
Maar ook technologie als virtuele lessen en on-demand video in je club app kunnen het clubaanbod verbreden met allerlei categorieën van aanbod, zoals meditatie en wellness, waardoor niet alleen de dienstverlening naar de klant verbreed kan worden, maar ook nieuwe doelgroepen kunnen worden aangesproken, die normaliter niet direct door het traditionele fitnessaanbod zouden worden aangesproken.

Lees hier verder

Hugo Braam

Virtuagym

11

share