Blurring


Drie jaar later bestaat FIG - Food & Gym Bar niet meer. Niet omdat de formule niet aansprak, maar wel omdat zowel het restaurant als de fitnessclub door de coronamaatregelen in 2020 en 2021 lange periodes de deuren moesten sluiten. Het resulteerde in forse schulden en kostte de pas gestarte ondernemers uiteindelijk de kop. Dat is in meerdere opzichten jammer. Want sporten en daarop afgestemd eten onder één dak is een heel interessante formule. De sporter vult zijn of haar lichaam verantwoord aan en hij/zij heeft een stok achter de deur: in de fitnessclub én in het restaurant.

 

Er zijn genoeg andere voorbeelden van blurring in de fitnessbranche die wel succesvol hebben uitgepakt. Een combinatie van pension en small group training bijvoorbeeld. Of sporten in de ambiance van een chique nachtclub of festival. Zonnebanken in fitnessclubs, al wil de bevlogen dermatoloog Klara Mosterd dat aan banden leggen. Innovaties als een virtuele fitnessclub in de vorm van een spiegel in huis. Personal trainers die fysiek en community met elkaar verbinden en uitwerken in nieuwe concepten.

 

Er zijn ook sectoren die graag een vorm van blurring willen gaan opzetten met de fitnessbranche. De beroepsvereniging van podotherapeuten bijvoorbeeld. Ze vinden het vreemd dat er nog amper sprake is van samenwerking met fitnessclubs. De fysio is kind aan huis in de clubs, de podotherapeut nog een vreemdeling.

Blurring, branchevervaging als gevolg van het combineren van twee typen bedrijven, zal nog een flinke ontwikkeling doormaken. Nu al blijkt dat een gezonde leefstijl niet meer het ‘alleenrecht’ is van onze branche. Ook supermarktketens, Google, drogisterijen en andere retailers koppelen hun producten steeds vaker aan gezonde leefstijl en workouts voor thuis. Dat is wennen voor fitnessondernemers, blijkt ook uit de marktverkenning die we hebben gedaan. Vooral omdat wordt getwijfeld aan de drijfveren (louter snelle commercie) en de kwaliteit van de advisering en producten.

 

Mopperen dat branchevreemde bedrijven zich het ‘product leefstijl’ toe-eigenen, is misschien een logische reflex. Maar het is beter om zelf op zoek te gaan naar innovatieve verbindingen met andere sectoren en domeinen. Of zoals Tom Moos (Saints & Stars) in dit Ezine laat optekenen:  ‘Het gaat erom dat je ook zelf durf te vernieuwen en nieuwe concepten of nieuwe vormen van blurring ontwikkelt en toepast. Ik ben liever trendsetter dan volger of iemand die concepten van anderen kopieert’.

 

share