‘Actief na corona’ is méér dan een programma, het is ook een claim

 

NL Actief heeft het programma ‘Actief na corona’ voor revaliderende coronapatiënten gepresenteerd. Dat is niet geruisloos voorbij gegaan en opgepikt door media. Het is namelijk méér dan een programma. Het is ook een claim die we leggen: fitnessclubs geven invulling aan een actueel maatschappelijk vraagstuk op het snijvlak van bewegen en kwaliteit van leven, in dit geval van ex-coronapatiënten. Daarmee trekken we een broek aan die ons steeds beter past en ook het modebeeld van de toekomst moet worden: NL Actief Preventiecentra zijn volwaardige partners van de eerste- en tweedelijnszorg als het gaat om mensen met een ziekte of aandoening (mee) te begeleiden naar weer een fit en vitaal leven.

 

Voor het programma ‘Actief na corona’ is een begeleidingsprotocol opgesteld. Gecertificeerde bewegingsdeskundigen van NL Actief Preventiecentra gaan dit programma, gericht op ex-coronapatiënten, uitvoeren. De restschade die ontstaat als mensen ziek zijn geworden door het coronavirus, gaat niet zomaar weg. Als coronapatiënten het ziekenhuis of de intensive care verlaten, wacht hen doorgaans een lang revalidatietraject. Ook patiënten die onder de groep met ‘milde klachten’ vallen, moeten soms langdurig revalideren. Het zorgvuldig en verantwoord opbouwen van conditie en spierkracht in combinatie met gezonde voeding, is dan ook van cruciaal belang. Daarin ligt een belangrijke rol voor ook onze branche in het algemeen en voor NL Actief Preventiecentra in het bijzonder.

 

Dat we met ‘Actief na corona’ de claim ook publicitair leggen, geeft aan dat we er klaar voor zijn om een volwaardig en volwassen verlengstuk van de curatieve zorg te zijn. Op het (maatschappelijk) snijvlak van bewegen en zorg liggen al jaren grote kansen voor onze sector. Kansen die we nu ook kunnen pakken, omdat de randvoorwaarden bij de NL Actief Preventiecentra steeds beter zijn geborgd. Er werken gecertificeerde professionals op 4+ niveau, er zijn geprotocolleerde programma’s beschikbaar.

 

Ook interne bedrijfsprocessen worden steeds beter afgestemd op ‘zorgklanten’ die worden doorverwezen. We zouden immers deze klanten én onszelf enorm tekort doen als mensen zich fysiek of telefonisch melden bij een centrum en de baliemedewerker niet weet hoe hij of zij ze te woord moet staan en moet koppelen aan de juiste professional en intake. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, is een bekend spreekwoord. Het is makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan te verkrijgen. Zeker nu we en public de claim hebben gelegd dat de fitnessbranche een volwaardige partner van de zorgsector is, is het zaak dat we dit in alle facetten bewijzen en zo het vertrouwen winnen én behouden van zorgklanten en zorgprofessionals.

Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief

Reageren?

 

5

share