Fitness en blessures

 

Fitness heeft in Nederland ruim 3 miljoen beoefenaars. Fitnessen leidt ook geregeld tot blessures. Het is na voetbal de sport met de meeste blessures. In 2019 hadden 930.000 fitnessconsumenten een blessure. Zo’n 1600 mensen bezochten een spoedeisende hulp (SEH). Van alle SEH-bezoeken betrof het in ongeveer één derde van de gevallen een ernstige blessure. Daarmee bleef het aantal fitnessconsumenten dat een SEH bezocht met een ernstige blessure ongeveer gelijk in de periode 2010-2019 (Letsel Informatie Systeem 2019, VeiligheidNL). Het risico op een fitnessblessure is relatief klein, met 1.8 blessures per 1000 sporturen.

+ lees hier verder

12

share