De shape van de fitnessbranche in onzekere tijden (vervolg)


Positief punt in het Mulier-rapport was ook dat twee-derde van de fitnessconsumenten niet alleen beweegt in het fitnesscentrum, maar er ook nog van alles naast doet. De meest voorkomende nevenactiviteit is hardlopen, op de voet gevolgd door wandelen en zwemmen. Dat zijn, net als fitness, sporten die vaak individueel beoefend worden. Wat dat betreft past de opkomst van fitness naadloos in een almaar individualistischer samenleving. Eindelijk goed nieuws, dacht je dan bij het lezen van het rapport, na jaren de ene na de andere studie te moeten lezen waarin te kennen werd gegeven dat meer dan de helft van de Nederlanders zo weinig beweegt dat hun gezondheid in gevaar komt.

 

Coronavirus: de hamer en de dans

En toen was er Covid-19, de wetenschappelijke naam waaronder het coronavirus inmiddels bekend is geworden. Fitnesscentra en sportscholen moesten voorlopig hun deuren sluiten. Sporters zagen zich genoodzaakt thuis creatief aan de slag te gaan om hun conditie op peil te houden. Ervaren fitnessbeoefenaars zien ook onder beperkende omstandigheden nog wel mogelijkheden, maar voor veel mensen bleek de combinatie van Netflix en een volle koelkast moeilijk te weerstaan en schoten de ‘coronakilo’s’ omhoog. Ondernemers zagen zich in hun bestaan bedreigd. Nu zijn ondernemers van nature creatief en veerkrachtig, dus zochten ook zij bij alle beperkingen naar mogelijkheden om hun onderneming overeind te houden. De steunmaatregelen van de overheid en het snel in actie komen van de fitnessbranche zijn daarbij onmisbaar gebleken.

 

Ruim een half jaar verder is het besef ingedaald dat het coronavirus langer onder ons zal blijven dan gehoopt. Een vaccin is er naar het laat aanzien pas in het voorjaar van 2021 en hoe effectief dat zal zijn, moet nog blijken. Inmiddels zijn we bekend geraakt met het beeld van ‘de hamer en de dans’, dat wil zeggen, perioden van sterke vrijheidsbeperking afgewisseld met tijden waarin we de teugel wat meer kunnen laten vieren. Laten we hopen dat er geleidelijk meer en meer gedanst kan worden, zo belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

 

Andere levensstijl, ander lichaamsbeeld

De afgelopen tijd is het belang van een goede gezondheid en levensomstandigheden die daaraan bijdragen meer dan ooit gevoeld. Meer bewegen, dus vaker de fiets en de benenwagen pakken dan in de auto stappen, andere keuzen maken in de supermarkt, je lijf misschien ook meer koesteren als de basis van gezondheid en voorwaarde voor een vitaal leven in plaats van een ‘genotsmachine’ die voortdurend een ‘boost’ moet krijgen. Dat vraagt om een andere manier van leven, een leven dat niet voortdurend bol staat van de hoogtepunten, maar ook perioden kent waarin je wat meer leeft vanuit de luwte. Bij die andere manier van leven hoort ook een ander lichaamsbeeld, een minder perfect beeld waarin niet krampachtig gestreefd wordt naar het ‘ideale lichaam’,  maar uitgaat van eigen mogelijkheden en grenzen. Hier lijkt zowaar de beeldspraak van ‘de hamer en de dans’ weer om de hoek te kijken. De dans als uitgaan van je eigen mogelijkheden en plezier hebben in je lichaam, de hamer die je gezondheid bewaakt en wijst op grenzen, die je beter niet kunt overschrijden.

 

Begeleiding belangrijker dan ooit

Voor die andere levensstijl, dat andere lichaamsbeeld is begeleiding in fitness belangrijker dan ooit. Dat betekent dat er van de huidige fitnessprofessional veel wordt gevraagd. Hij/zij moet een gedegen kennis hebben van hoe een gezonde levensstijl eruit ziet, welke rol beweging en training, voeding en supplementen daarbij spelen. Maar kennis en inzicht ook, waar en wanneer de risico’s van ongezond gedrag in de vorm van doping gaan opspelen. Het afgelopen decennium hebben op social media tal van ‘influencers’ hun intrede gedaan die het met gezondheid en een gezond lichaamsbeeld niet zo nauw nemen. Dat betekent een nieuwe uitdaging voor de professionalisering van de fitnessbranche. Eigen Kracht, het programma van de Dopingautoriteit voor fitness, kan daarbij een goede ondersteuning zijn.

 

Hans Wassink, voorlichter fitness Dopingautoriteit

 

 

share