75% fitnessclubs int abonnementsgeld in december


Uit een marktverkenning die NL Actief onder haar achterban heeft uitgevoerd, blijkt dat 75% van de fitnessclubs het abonnementsgeld aan het eind van deze maand (december) incasseert. Een minderheid van deze groep past het incassobedrag aan of compenseert op een andere wijze, bijvoorbeeld in de vorm van vouchers. Bijna 15% van de clubs bevriest het abonnement. De overige 10% laat de leden kiezen of weet nog niet of ze het abonnementsgeld incasseert of het abonnement bevriest.
NL Actief maakt de komende weken meer uitkomsten van de ledenpeiling bekend.

Eén op de vier fitnessclubs investeert
in ventilatie en reiniging van lucht

Uit de marktverkenning blijkt dat één op de vier fitnessclubs een extra investering heeft gedaan in ventilatie en reiniging van lucht. Het gros van de clubs geeft daarnaast aan de ventilatie hoger te hebben gezet en de ramen en deuren open te zetten tijdens of tussen de groepslessen en trainingen.

Online lessen weer populair
Het verzorgen van online lessen wordt het meest genoemd als extra service die fitnessclubs aanbieden nu ze weer tijdelijk gesloten zijn vanwege de harde lockdown. We zien dat veel fitnesscentra daarmee de draad van het voorjaar weer oppakken. Ook online voedingsadviezen, PT in de buitenlucht en groepslessen met 2 personen buiten worden vaak genoemd. Minder animo is er bijvoorbeeld voor het uitlenen van materialen.

0

share