Eens in de twee jaar rapporteert de Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen (AMMS) over de kansen op de arbeidsmarkt voor hbo- en mbo-sportstudenten. Voor NL Actief biedt dit onderzoek waardevolle inzichten in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. Wij voeren dit onderzoek daarom samen met de MBO Raad, SBB, Werkgevers in de Sport, NOC*NSF, KLVO, NPZ-NRZ en het hoger sport onderwijs (HSO) uit.

 

Om de arbeidsmarkt voor sport en bewegen te kunnen blijven monitoren en te vergelijken met voorgaande jaren willen wij onze achterban vragen om deze vragenlijst in te vullen. U vindt de vragenlijst op www.arbeidsmarktmonitorsportenbewegen.nl. Kies hier voor ‘werkgevers’ indien u als ondernemer anderen in dienst heeft (gehad). Dat kunnen ook vrijwilligers zijn. Kies voor ‘alumni’ als u geen medewerkers of vrijwilligers in dienst heeft (gehad), maar wel zelf een sport- en bewegenopleiding heeft gevolgd.

 

+ lees verder

 U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 11 oktober 2020.

U kunt ook met de volgende QR-code rechtstreeks naar de werkgeversvragenlijst gaan op uw mobiele telefoon:

Arbeidsmarktmonitor
sport en bewegen 2020

16

share