Thema-1: PARTIJvdSPORT als eigen
politieke vertegenwoordiging

 

We hebben in onze Ezines er al eerder aandacht aan besteed en de coronacrisis heeft het belang ervan nog een keer extra onderstreept en bevestigd: we hebben in de politiek een eigen vertegenwoordiging en lobby nodig.

 

Eén van de belangrijkste lessen van de voorbije maanden is dat de (ondernemende) sport- en beweegsector geen verankering in politiek Den Haag heeft. Dat werd pijnlijk bevestigd door uitlatingen van politici die een beeld schetsten van onze sector die geen recht doet aan de professionele en verantwoorde wijze waarop wij mensen helpen om gezonder en vitaler te leven. Het werd ook bevestigd door de manier waarop onze branche werd gepositioneerd in de ‘volgorde van heropenen’. Fitnessclubs werden in één adem genoemd met sauna’s en seksclubs. Met alle respect voor de sauna’s en seksclubs, maar ook die parallelle beeldvorming doet geen recht aan onze sector. En uit de gesprekken en contacten die we hebben gehad met ministers, Tweede Kamerleden en ambtenaren bleek eveneens dat er een discrepantie bestaat tussen beeldvorming en realiteit. We staan al jaren aan de zijlijn van de politieke besluitvorming en worden ‘gebruikt’ als het de politiek goed uitkomt.

 

Daarom treden we in oktober naar buiten met een
eigen politieke (lobby)partij: PARTIJvdSPORT.

+ lees verder

5

share