Roadtrip voor Haagse politici
en beleidsmakers

 

Ik weet niet meer precies welk jaar het was. Ik schat een jaar of acht tot tien geleden. NL Actief, toen nog Fit!vak geheten, organiseerde een roadtrip voor politici, ondernemers van buiten de branche en strategische partners. Insteek: ‘de buitenwereld’ laten zien hoe ver en innovatief de fitnessbranche al was in het verbinden van de domeinen sport en zorg. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op de halteplaatsen de rol van privéchauffeur mocht vervullen voor de gasten die niet het volledige programma konden volgen en voortijdig naar een station moesten worden gebracht. In die korte ritten reflecteerden ze op hetgeen ze die dag hadden gehoord en gezien. Wat die individuele reacties gemeen hadden: verwondering. De politici, ondernemers en partners hadden overwegend geen idee dat de fitnessbranche steeds meer opschoof van een beweegproduct naar een gezondheidsproduct. In hun hoofd was de fitnessbranche nog steeds een broedplaats van gespierde mannen en vrouwen die vooral nog gespierder, strakker en gebruinder wilden worden. Op welke manier dan ook…

 

We zijn zo’n decennium verder en het speelveld is veranderd. Fit!vak is NL Actief geworden, een nieuwe lichting politici draait in Den Haag aan de knoppen, strategische partners zijn gegaan en gekomen. Wat amper tot niet is veranderd, is hun beeldvorming van het product fitness. De uitbraak van het coronavirus, de persconferenties en de individuele uitingen van politici, virologen en tafelgasten van talkshows hebben geleerd dat ze nog steeds geen actueel en reëel beeld van onze sector hebben. Dat de fitnessbranche onderdeel van de oplossing is om Nederland en Nederlanders gezonder, fitter en vitaler te laten leven, past niet in hun referentiekader. Fitness is een commercieel vraagstuk, geen gezondheidsvraagstuk. Fitness en de fitnessbranche worden amper meegenomen in de beleidsmatige denkrichtingen om gezondheidswinst te boeken en om de gezondheidszorg te hervormen.

 

Het wordt hoog tijd dat NL Actief opnieuw een roadtrip voor Haagse politici en beleidsmakers organiseert. Het liefst zo snel mogelijk, nu de roep om gezonder te gaan leven als een soort Renaissance 2.0 door onze samenleving klinkt. Het momentum is nu. Hup, de bus weer in!

 

 

 

Maurice Ambaum

Hoofdredacteur Ezine NL Actief


Reageren? maurice@ambaum.nl

 

 

 

32

share