(Corona) complicatie
preventie programma!


Recentelijk publiceerden hoogleraar en hartchirurg Jan Grandjean en anesthesioloog Alaattin Ozdemir hun zorgen over het huidige gebrek aan aandacht voor persoonlijke primaire preventie en het opbouwen van persoonlijke weerstand, bij de aanpak van de regering. De angst, langdurige stress, gebrek aan beweging en ongezonder eten kunnen volgens Grandjean en Ozderim leiden tot een toename van complicaties. De strijd tegen corona moet nu niet alleen ingezet worden op omgevingsmaatregelen, maar veel meer op persoonlijke leefstijl en preventiemaatregelen.

 

Het RIVM heeft een doorrekening gemaakt van onze zorguitgaven tot 2060. Het RIVM heeft dit in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gedaan. De zorgkosten blijven nog stijgen tot die tijd volgens het RIVM, ook na de 'piek' van de vergrijzing rond 2040. De vergrijzing blijft een belangrijke factor voor de stijgende zorguitgaven, maar heeft er na 2035 steeds minder invloed op. De kosten zullen gemiddeld met ongeveer 2,8 procent per jaar toenemen. Ongeveer twee derde daarvan komt door andere factoren dan de vergrijzing. De uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg zijn tegen die tijd maar liefst vervijfvoudigd, wat de uitspraken van Grandjean en Ozderim over de invloed van stress zouden kunnen bevestigen.

 

Deze toekomstverkenning is gebaseerd op de kosten van ziekten-studie en de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM. De voorspellingen gaan met onzekerheden gepaard. Dat komt doordat demografische ontwikkelingen vaak anders lopen dan verwacht, economische groei lastig te voorspellen is en de medische wetenschap, de zorgpraktijk en overheidsbeleid veranderen. De toekomstprojecties in deze studie zijn ook tot stand gekomen voordat Nederland getroffen werd door de Corona-pandemie. De gevolgen daarvan konden daardoor niet meer worden verwerkt in deze studie. Het risico bestaat dus dat de voorspelde effecten veel eerder bereikt zullen zijn dan in 2060.

+ lees verder

 

22

share