NL Actief Leefstijl Innovatie Award 2020

 

De uitbraak van het coronavirus heeft voor veel persoonlijk leed en zakelijke tegenwind gezorgd. Maar het leidt eveneens tot verworvenheden, ook voor de fitnessbranche. Toen de clubs op 15 maart moesten sluiten, toonden ondernemers in onze sector hun innovatiekracht en flexibiliteit. Er werden tal van nieuwe initiatieven ontplooid om mensen toch - op afstand - te laten bewegen en gezond(er) te laten leven. Later kwamen daar allerlei activiteiten in de buitenlucht bij. En ook in het corona proof maken van hun centrum toonden ondernemers zich creatief en betrokken.

+ lees verder

5

share