Openstellingsregister voor fitnessclubs

 

Op woensdag 1 juli mogen de clubs in onze branche weer open. Twee maanden eerder dan het kabinet in eerste instantie van plan was. We zijn met de overheid bovendien in gesprek over een nieuwe steunpakket voor de ondernemers en aanbieders in onze sector. Dat we dit voor elkaar hebben gekregen, is het resultaat van een krachtige samenwerking. NL Actief heeft samen met diverse partners in de branche en de grote ketens de voorbije maanden veel tijd en energie gestoken in een lobby om onze branche eerder open te krijgen dan 1 september.

 

We weten dat het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en de Veiligheidsregio’s heel scherp naar onze branche zullen kijken of de centra en aanbieders zich houden aan de voorwaarden voor de openstelling, zoals die zijn vastgelegd in het protocol voor de fitnessbranche. Ze zullen ook monitoren of de openstelling van onze branche leidt tot een stijging van het aantal besmettingen. Centra en aanbieders die zich niet houden aan de voorwaarden en voorschriften, lopen het risico dat ze een boete krijgen en/of weer moeten sluiten. En als teveel centra hun deuren opnieuw moeten sluiten, raakt dat de hele branche, onze lobby en de gesprekken over een aanvullend steunpakket. Dus raakt het ook de ondernemers en de bedrijven in onze branche. Daarom willen wij zo zorgvuldig en transparant mogelijk zijn richting consumenten, het kabinet, het OMT en de Veiligheidsregio’s.

 

Om daar recht aan te doen, treedt per 1 juli een openstellingsregister in werking. We hebben met de overheid afgesproken dat alle aanbieders die per 1 juli weer opengaan en werken volgens het protocol, dit melden bij NL Actief. Ongeacht of ze wel of niet zijn aangesloten bij de branchevereniging. Dit staat zo ook vermeld in het protocol. Het openstellingsregister is openbaar, zodat consumenten kunnen zien waar ze weer veilig en verantwoord kunnen sporten. Voor de Veiligheidsregio’s biedt het register een overzicht van welke centra en aanbieders met ingang van 1 juli weer open zijn en veilig werken volgens het protocol. De kosten van de registratie maakt voor leden van NL Actief onderdeel uit van hun contributiebijdrage. Alle centra die zich registreren - en wie zou dat niet willen? - ontvangen het corona servicepakket van NL Actief. Het pakket bestaat onder meer uit richtlijnen hoe centra kunnen handelen in bepaalde situaties, als bijvoorbeeld een medewerker of een lid besmet is geraakt met het coronavirus. Wat moeten ze doen en hoe kunnen ze de impact op hun organisatie beperken?

 

We willen op deze manier voorkomen dat centra die zich niet aan de regels houden en niet volgens het protocol voor de fitnessbranche handelen, het verpesten voor de andere centra die dit wél doen. Het is dus in het belang van iedere ondernemer en aanbieder dat ze zich registreren en laten zien dat ze hun zaken op orde hebben. Op de website van NL Actief - www.nlactief.nl - staat meer informatie en kunnen centra en aanbieders zich registreren.

 

Laten we samen sterk staan en solidair zijn, want dan krijgen we het meeste voor elkaar.

Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief

‘Het is mooi om te zien hoe NL Actief haar verantwoordelijkheid neemt om sportscholen en fitnesscentra bij te staan om sporters weer op een veilige én verantwoorde manier te kunnen ontvangen. Het register is daarbij voor zowel het centrum, de sporter als de overheid behulpzaam, omdat het inzichtelijk maakt welke centra aan het protocol voldoen.’

Joëlle Staps, plaatsvervangend directeur sport bij het ministerie van VWS

‘Het register helpt de gemeente met de verantwoordelijkheden in deze coronatijd, zodat inzichtelijk is welke fitnesscentra werken volgens het protocol in de gemeente. Goed dat NL Actief deze stap maakt.’

André de Jeu, directeur Sport en Gemeenten

4

share