Kijken naar het grote plaatje
moeten we samen doen

 

Ik spreek regelmatig fitnessprofessionals over hoe zij met consumenten omgaan die hun leefstijl willen of moeten verbeteren. Ik ben dan met name benieuwd of professionals naar het grote plaatje kijken, of alleen het bewegen centraal stellen. Gelukkig bespeur ik steeds meer een holistische aanpak. Verantwoord bewegen is belangrijk, zeker, maar dat geldt ook voor voeding, slaap, mentale fitheid, balans tussen werk en ontspanning. Alleen door te kijken naar het geheel en samen te werken met professionals in andere domeinen kunnen we mensen écht succesvol begeleiden naar een gedragsverandering en een gezonde(re) leefstijl.

 

Ik vind dat we als branche zo ook moeten optrekken. Willen we ons fitnessecosysteem succesvol kunnen uitbouwen en een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van grote sociaal-maatschappelijke vraagstukken, dan vraagt dat om een gezamenlijke inspanning. Ik begrijp heel goed dat ondernemers en kleine en grote ketens vooral kijken naar de vraag ‘what’s in it for me’. Logisch. Maar ik pleit ook voor de andere vraag: ‘what’s in it for us’. Als ondernemers en fitnessprofessionals de krachten bundelen en holistisch kijken naar (nieuwe) markten en kansen, kunnen we als sector veel meer bereiken dan als we dat versnipperd en met alleen eigenbelangen doen.

 

Een sterk fitnessecosysteem is een voorwaarde om het aantal fitnessconsumenten tussen nu en vijf, tien jaar te kunnen verdubbelen. Op dit moment maakt 82% van de Nederlanders geen gebruik van het aanbod van onze sector. Dat zijn pakweg zo’n 14 miljoen mensen. Willen we van die 14 miljoen mensen de komende jaren er 3 miljoen aan onze branche kunnen binden, dan zullen we als sector collectief moeten meedenken en samenwerken met stakeholders als de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Daar liggen namelijk onze grootste groeikansen. Kijken naar het grote plaatje moeten we samen doen. En als we daar als sector van profiteren, profiteren de individuele ondernemers en ketens daar ook van. Maar dan moeten we wel over onze eigen schaduw durven te stappen en durven te denken in het belang van het collectief. Holistisch dus. Zoals we dat gelukkig steeds vaker doen bij fitnessconsumenten.

 

Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief

 

4

share