Inspiratieboek: duurzaamheid
als verdienmodel

 

Energietransitie is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie over te stappen. Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Nederland heeft de ambitie om één van de duurzaamste landen van Europa te worden.

 

De omslag van fossiele naar duurzame energie heeft een flinke impact op onze samenleving. Denk alleen maar eens aan de werkgelegenheid. In sectoren gericht op fossiele energie verdwijnen banen. Tegelijkertijd ontstaan rond energiebesparing en duurzame energie in razend tempo nieuwe oplossingen, producten, markten en nieuwe loopbanen voor toekomstig vakmanschap.

 

Vorig jaar gaf ik samen met Adri Pijnenburg - trendwatcher in het techniekonderwijs - het Inspiratieboek Energietransitie uit. Een brievenboek waarin een dertigtal inspiratoren inzoomde op het onderwerp ‘aansluiting tussen het onderwijs en groeimarkten in de energietransitie’. Menselijk kapitaal is de sleutel voor economische groei en het slagen van de transitie. Het boek bleek goed te aarden. Inmiddels is de tweede druk op de markt.

 

Inmiddels ben ik met een tweede boek bezig op het gebied van duurzaamheid. Wederom een inspiratieboek, maar nu met de focus op de fitnessbranche. Welke inspirerende voorbeelden op het snijvlak van duurzaamheid en de fitnessbranche zijn er wereldwijd te vinden? Hoe geven ondernemers in onze sector invulling aan de circulaire economie? Welke businesscases liggen daar aan ten grondslag? Waarom lukt het een club in Californië wél om volledig energieneutraal te zijn op basis van human energy en andere clubs die ook investeren in duurzaamheid nog niet?

 

Leidraad in het inspiratieboek is het verdienmodel. Met andere woorden: hoe bouw je als fitnessondernemer een businesscase rondom duurzaamheid? Want dat is de vraag die veel ‘duurzame fitnessondernemers’ van branchegenoten krijgen: hoe levert een investering in ‘groen’ uiteindelijk geld op? Ondernemers willen best bijdragen aan een schonere wereld, maar het zou fijn zijn als zich dat ook vertaalt in (extra) omzet.

 

Maurice Ambaum

Hoofdredacteur Ezine NL Actief


Reageren? maurice@ambaum.nl

 

 

 

31

share