‘Overheid zou duurzaamheid in fitnessclubs moeten stimuleren’

 

Nederlandse fitnessclubs die kinetische energie opvangen en omzetten naar stroom zijn nog een uitzondering. Het biedt de spaarzame clubs die het wél doen mogelijkheden om zich te onderscheiden. Toch zou Vincent Hoogwerf, clubeigenaar van Club SportsArt Fitness in Delft en zelf leverancier van apparatuur die energie van sporters opvangt, graag zien dat meer collega’s voor duurzaamheid zouden kiezen. “Als je in ogenschouw neemt hoeveel kinetische energie de miljoenen fitnessconsumenten in Nederland dagelijks produceren, is het opvallend dat we daar zo weinig mee doen. Er zal een impuls van ‘hogerhand’ nodig zijn om meer groene fitnesscentra in ons land te krijgen.”

 

Met ‘hogerhand’ bedoelt Vincent Hoogwerf de overheid. “Nederland heeft zich ambitieuze klimaatdoelen gesteld. De fitnessbranche kan daar ook aan bijdragen, met miljoenen gebruikers. Als de overheid het omzetten van menselijke energie naar stroom zou stimuleren, zou het voor clubs interessanter zijn om daarvoor te kiezen. De overheid maakt het nu eerder moeilijker dan dat ondernemers enthousiast worden gemaakt. Je bent twee dagen kwijt om online formulieren in te vullen met betrekking tot duurzaamheid.”

 

Ook branchevereniging NL Actief mag meer het voortouw nemen, vindt hij. “Ik denk dat duurzaamheid de komende jaren een van de leidende thema’s in onze sector gaat worden. Lijkt me wenselijk dat onze branchevereniging daar op inspeelt, beleid voor maakt en lobbyt bij de overheid. Misschien doet NL Actief dat al, maar ik zie het nog niet terug.”

 

+ lees verder

 

23

share