Twee op de vijf sportverenigingen neemt duurzaamheidsmaatregelen

 

Duurzaamheid staat bij veel sportverenigingen op de agenda. Het Mulier Instituut onderzocht hoeveel clubs daadwerkelijk al maatregelen nemen.

 

Om hun duurzaamheid te verbeteren, hebben Nederlandse sportverenigingen met een eigen accommodatie het vaakst geïnvesteerd in LED-verlichting binnen (42%), een hoogrendementsketel (39%) en/of isolatie (25%). Een kwart van de verenigingen met een eigen accommodatie heeft geïnvesteerd in zonnepanelen en/of zonnecollector.

Meer dan de helft van de verenigingen in Nederland beschikt over een eigen sportaccommodatie, meestal inclusief kantine en kleedkamers. Van deze verenigingen hebben twee van de vijf in de onderzoeksperiode geïnvesteerd in maatregelen gericht op energiebesparing, energieopwekking, of beide. Ruim de helft van de 334 verenigingen die Mulier raadpleegde, gaf bovendien aan afval te scheiden. Eén op de vijf verenigingen beschikt over waterbesparende voorzieningen. Dit concludeert het Mulier Instituut in haar Factsheet Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen.

Dit artikel kwam tot stand
in medewerking met:

 

Download hier de volledige factsheet

Duurzaamheid bij sportverenigingen

9

share