‘Meet the future of fitness’

 

Het werk van een brancheorganisatie vindt veelal achter de schermen plaats, buiten het licht van de schijnwerpers. Dat geldt ook voor NL Actief. Opkomen voor de belangen van onze sector en de aangesloten leden vraagt vooral veel diplomatie, lobby en lange adem. Hoe sterker we als collectief verenigd zijn, des te succesvoller we de belangen van de fitnessbranche kunnen dienen en bedreigingen afwenden.

 

Tegelijkertijd willen we fitnessondernemers en PT’ers ook inspireren. We zoeken daarom heel zorgvuldig naar podia om daar invulling aan te geven. Daar stellen we wel eisen aan. De podia moeten kwaliteit uitstralen en inzetten op kennis en professionaliteit, om zo de fitnesssector naar een hoger niveau te brengen. Dan is er namelijk een match met onze doelstellingen.

 

In Fitfair hebben we een nieuw podium en partner gevonden. Fitfair is het grootste B2B event in de fitnessbranche in Nederland en NL Actief is de grootste organisatie in dezelfde sector. We kunnen elkaar krachtig versterken en dat gaan we dit jaar dan ook doen, op 22 en 23 november in de Jaarbeurs in Utrecht.

 

NL Actief wil op Fitfair boeien en binden rondom één centraal thema: de leefstijlclub van de toekomst, met als pay-off: ‘Meet the future of fitness’. Tijdens onze kennissessies op Fitfair - die we op verrassende wijze vorm en inhoud geven - laten we zien hoe onze kennispartners en professionals verwachten dat de clubs en beweegomgevingen er over pakweg 10 jaar uitzien. Welke diensten en producten worden aangeboden? Wat is het (nieuwe) verdienmodel? Op welke wijze verbinden consumenten zich aan de club? Wat zijn de relaties met andere domeinen? Welke partners werken samen in de leefstijlclub van de toekomst? Welke data worden verzameld en hoe worden die gebruikt? Het Ezine NL Actief van november staat volledig in het teken van de leefstijlclub van de toekomst.

 

De kennissessies zijn één van onze activiteiten op Fitfair. We houden er ook onze algemene ledenvergadering, we zijn betrokken bij de PT’er van het jaar Award en we organiseren samen met de Nederlandse Triathlon Bond het NK indoor triathlon. Kortom: NL Actief zal tijdens Fitfair heel zichtbaar zijn, volop in het licht van de schijnwerpers. Om te inspireren, boeien en binden in het belang van onze leden en sector waar we allen onderdeel van uitmaken.


Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief

4

share